Over ons
Ons dorpshuis Geesteren heeft in 1963 een dorpshuis gekregen. De Vereniging Dorpshuis De Zunnekamp is eigenaar van de bestaande gebouwen en de ondergrond. Het oudste gedeelte, uit 1963, ligt aan de voorzijde. Daarachter ligt de gymzaal die in 1993 is vernieuwd. De meerwaarde van het gemeenschappelijk dorpshuis (visie geformuleerd tijdens de bijeenkomst met alle betrokken verenigingen en organisaties op 21 januari 2010) is het optimaal combineren van functies waardoor het dorpshuis als laagdrempelige ontmoetingsplek voor jong en oud gaat functioneren tot een multifunctionele accommodatie (MFA). Zo worden naast de verenigingsactiviteiten de volgende nieuwe functies genoemd: Bibliotheekservicepunt In de centrale ontmoetingsruimte in het dorpshuis is een bibliotheekservicepunt gevestigd, de Dorpsböke. Dit servicepunt houdt in dat bestelde media opgehaald en gebracht kunnen worden wanneer het dorpshuis geopend is. In het servicepunt kunnen media besteld worden in de computer-/ict-hoek. Verder bestaat het servicepunt uit een grote leestafel met diverse tijdschriften, kranten e.d. Hiermee voorzien wij in een actuele behoefte vanwege het verdwijnen van de bibliobus uit ons dorp. Kinderopvang Peuterspeelzaal 't Krielennest gaat samenwerken met SKE (Stichting Kinderopvang Enschede). Zo ontstaat een volwaardige kinderopvangfunctie en blijft ook in de toekomst de peuterspeelzaal behouden voor Geesteren. Brede school Met basisschool De Keikamp is afgesproken dat de buitenschoolse opvang wordt uitgevoerd in het dorpshuis. Dit betreft zowel de voorschoolse, tussenschoolse als naschoolse opvang. Het dorpshuis kan ook gebruikt worden voor groepswerk, als speellokaal en voor de gymnastieklessen. Schoolarts Het dorpshuis is gelegen direct naast basisschool De Keikamp. De directie (OPONOA) heeft aangegeven graag gebruik te willen maken van het dorpshuis voor een aantal activiteiten op sociaal-medisch vlak zoals het spreekuur van de schoolarts/sociaal-verpleegkundige. Centrale ontmoetingsruimte De nieuwe centrale ontmoetingsruimte is tevens ontmoetingsplek voor ouderen. Dit betreft dezelfde ruimte als het bibliotheekservicepunt. Ruimte voor cursus, workshop, typeles De centrale ontmoetingsruimte en de activiteitenzaal zijn zo ingericht dat deze ruimtes ook geschikt zijn voor semi-commerciële activiteiten. Bijvoorbeeld als expositieruimte, condoleanceruimte, buurtvergaderingen en muzieklessen.
De Zunnekamp
Stralend middelpunt in een hecht verenigingsleven - Doe niets gescheiden wat samen kan
Feestelijke heropening vernieuwde dorpshuis op 31 maart 2012! Na een lange periode van voorbereiding werd het dorpshuis heropend. Geesteren heeft nu een dorpshuis met een grote multifunctionele ruimte, een Dorpsböke, een peuterzaal c.q. zaal voor buitenschoolse opvang, nieuwe kleedkamers en grotere publieksruimte bij de sportzaal en een grote zolderruimte geschikt voor archivering. Ook het terrein om het dorpshuis werd doelmatiger ingedeeld en opnieuw bestraat. In aanwezigheid van een groot aantal genodigden, zoals wethouder Fred Mulkens van Berkelland en gedeputeerde Jan Markink van de provincie Gelderland werd het dorpshuis officieel geopend. Dit werd gedaan door Hans en Kees Brinkerink door het bordje “Brinkerink-zaal” boven de deur van onze nieuwe "huiskamer" te hangen. Alle inwoners van Geesteren en belangstellenden waren uitgenodigd om na de officiële opening op zaterdag 31 maart, onder het genot van een hapje en een drankje, het geheel te komen bekijken. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. Er werden oude dia’s en foto’s vertoond van de bouw in 1963-1965 en van de eerste verbouwing in 1992-1994. Ook kon men luisteren naar een historische toespraak van dominee Brinkerink in 1965. Deze zijn ook op deze website te zien en te beluisteren!
Voor meer foto’s van de heropening klik hier! Lees hier de toespraak van Harrie Knol tijdens de opening!