Omgeving
Molen "De Ster" is een achtkante stellingkorenmolen en gebouwd in 1859. Op de "Baard" van de molen staat het jaartal 1856 doch dit is niet het bouwjaar maar het jaar waarin opdracht werd gegeven tot de bouw van deze molen. De molen is dus pas in 1859 geheel voltooid en is gebouwd in opdracht van G. Hilhorst. Molenbouwer was de firma Zijthoff uit Deventer.
De hervormde kerk van Geesteren is uniek in zijn soort. Het is een van de weinige kerken met een zadeldak, waarbij er ook een trapgevel is. Ook heeft de kerk in plaats van twee windhanen een hen en een haan op de toren staan. Volgens overlevering zijn er hiervan slechts twee in Europa.
Geesteren heeft een eigen wapen. Dit wapen werd op 7 oktober 1818 aan Geesteren verleend. Men ontdekte dit wapen destijds op een steen in een kasteeltje te Geesteren. Onder dit wapen stond op de steen het jaartal 307. Geesteren werd in 1817 met Borculo tot de nieuwe gemeente Borculo samengevoegd. Inmiddels is Borculo opgenomen in de nieuwe gemeente Berkelland.
meer info meer info meer info meer info meer info meer info
De Zunnekamp
Stralend middelpunt in een hecht verenigingsleven - Doe niets gescheiden wat samen kan
In dit oude agrarische landschap rond Geesteren liggen de boerderijen aan de rand van een grote, destijds gemeenschappelijk gebruikte es, in dit geval de Boerenes. Er liggen graslanden voor vee, boomgaarden en geriefhout-bosjes. Houtwallen dienden als veekering en als geriefhout. Ook lagen in de lagere, nattere delen de hooilanden en op de drogere delen de heide. Ook op de heide werden dieren geweid en er werden plaggen gestoken.
meer info meer info