Cultureel Geesteren
Het dorp Geesteren Het dorp Geesteren is ontstaan in 988 en de gemeente Geesteren is ontstaan in 1795. In 1817 werd het bij de gemeente Borculo gevoegd. Deze gemeente is per 1 januari 2005 opgegaan in de gemeente Berkelland. Geesteren is een plattelandsdorp met akkerbouw en veeteelt. Buurten en buurtschappen Vanouds zijn er buurtschappen in Geesteren bekend. De bewoners in deze buurtschappen waren op elkaar aangewezen voor hulp bij vrolijke en droevige gebeurtenissen. Ook stond men elkaar terzijde bij werkzaamheden. Niet voor niets is er het gezegde: een goede buur is beter dan een verre vriend. Een buurt was dan ook vooral vroeger een hechte gemeenschap. Tegenwoordig heeft Geesteren de volgende buurten: Brink, Kerkenende, Centrum, Bleeke, Goarbach, Broek en Veldhoek, Eiland Horst, Mors, Nederbiel, Overbiel, Oosterveld, Respelhoek en Kulsdom. Inwoners Geesteren had in 2009 1.310 inwoners (bron: CBS Wijk en Buurtkaart). 570 mensen wonen in de kern van het dorp, 740 in het buitengebied. Aantal inwoners Aantal mannen Aantal vrouwen Geesteren kern 570 300 270 Geesteren buitengebied 740 390 350 Totaal 1.310 690 620 Voorzieningen Geesteren heeft slechts enkele openbare voorzieningen: obs De Keikamp, de Nederlands Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk, een dorpssupermarkt, een café en een dorpshuis. Voor medische voorzieningen, grotere dagelijkse boodschappen en kleding, het lenen van boeken/films, het volgen van cursussen van verschillende aard (muzieklessen, computercur-sussen e.d.) zijn de inwoners aangewezen op Borculo. De dokter, de hoefsmid, de bakker, de slager, de schoenmaker, de kledingwinkel, de timmerman en metselaar zijn verdwenen uit het dorpsbeeld. Verenigingsleven Geesteren kent een actief verenigingsleven. Tal van verenigingen en stichtingen zijn op allerlei gebieden in het dorp vertegenwoordigd. Zo kent Geesteren bijvoorbeeld: De Vereniging Koninginnefeesten Geesteren De Schutterij Voetbalvereniging GSV’63 Muziekvereniging Amicitia Klootschietvereniging Respelhoek Biljartvereniging Baan Gymnastiekvereniging Geesteren Bejaardensoos Geesteren Dweilorkest De Pleardöpkes Tennisvereniging De Koem Jeu-de-boulesclub De Koem Diverse buurtverenigingen NBvP Vrouwen van Nu Geesteren/Gelselaar .
De Zunnekamp
Stralend middelpunt in een hecht verenigingsleven - Doe niets gescheiden wat samen kan