Archief
De Zunnekamp
Stralend middelpunt in een hecht verenigingsleven - Doe niets gescheiden wat samen kan
In de afgelopen jaren is er veel gebeurd. Wat de mensen direct zien is dat er een mooi vernieuwd dorpshuis is gebouwd. Wat minder zichtbaar is, is dat achter de schermen hard gewerkt is om alles georganiseerd te krijgen en vooral ook om de financiën rond te krijgen. Voor het overgrote deel werd de financiering gehaald uit steun van provinciale en lokale overheid, in dit geval de gemeente Berkelland. Daarnaast is veel geld opgehaald bij allerlei fondsen. Met trots kan het bestuur melden dat een inzamelingsactie onder de bevolking ruim 15.000 euro heeft opgebracht. Geesteren heeft royaal gegeven. Deze 15.000 euro werd gebruikt voor de inrichting van het gebouw. Op de jaarafsluiting was er een speciaal woord van dank voor Gerben Schreibelt. Hij heeft het bestuur met raad en daad bijgestaan bij het uitwerken van de bouwtechnische plannen en het schrijven van het bestek. Ook was er een woord van dank voor Geesterens Belang, de gemeente Berkelland en Ton Trel die belangeloos het hele installatietraject heeft gecontroleerd en begeleid. Geesterens Belang is vanaf het begin bij het project betrokken. Twee jaar geleden heeft deze belangenvereniging geholpen bij het ophalen en verwerken van een enquête over het dorpshuis in december 2011 bij het ophalen van de financiële toezeggingen door de bevolking. De gemeente Berkelland werd bedankt voor de constructieve manier van samenwerken. Eerste stenen Nadat aannemer Henk Beltman de ‘eerste stenen’ heeft geschonken aan het bestuur van dorpshuis De Zunnekamp werd ook hij bedankt voor de plezierige manier van samenwerken. Tot slot richtte voorzitter Harrie Knol het woord tot zijn eigen bestuur. “Het is ongekend wat er door een groep van zes vrijwilligers het afgelopen jaar is gepresteerd.”